Month: March 2021

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ “มัลแวร์” (Malware) และวิธีป้องกันง่าย ๆ ที่ใครก็ทำได้

ภัยคุกคามจากมัลแวร์,Malicious Software,ภัยคุกคามในโลกไซเบอร์

ปัจจุบัน ภัยคุกคามในโลกไซเบอร์และสื่อออนไลน์ทวีความน่ากลัวและอันตรายมากขึ้น โดยเฉพาะภัยคุกคามจากการโดน “มัลแวร์” (Malware) ซึ่งมักเข้าโจมตีคอมพิวเตอร์ของเราจนทำงานได้ไม่เหมือนเดิม หรือบางกรณีก็ถูกรบกวนจนการทำงานผิดปกติ ล่าช้า จนถึงขั้นเปิดระบบปฏิบัติการไม่ติดไปเลยก็มี ซึ่งนอกจากจะเสียทั้งเวลาและเสียทั้งเงินแล้ว ยังอาจเสี่ยงก่อการถูกล้วงข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเราอีกด้วย ดังนั้น เพื่อให้ทุกคนมีความรู้เท่าทันกับภัยคุกคามนี้ วันนี้เราก็มี สาระน่ารู้เกี่ยวกับ “มัลแวร์” (Malware) และวิธีป้องกันง่าย ๆ ที่ใครก็ทำได้มาฝากกัน ซึ่งจะทำให้คุณได้รู้จักมัลแวร์มากขึ้น และป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณให้ปลอดจากมัลแวร์ได้ มัลแวร์คืออะไรและมาจากไหน?มัลแวร์ หรือชื่อเต็ม ๆ ว่า “Malicious Software” เป็นซอฟแวร์ขนาดเล็กที่ถูกออกแบบมาเพื่อแทรกแซงการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์โดยมีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น ล้วงข้อมูล, ลบข้อมูล, ก่อกวนการทำงานของระบบ ฯลฯ ซึ่งสามารถแพร่กระจายได้ผ่านทางการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ภายนอก อย่าง แฟลชไดร์ฟ หรือการเชื่อมต่อไร้สายทางอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะตามเว็บไซต์ที่ให้บริการดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ ซึ่งมักจะมีมัลแวร์ติดมาด้วยโดยที่เราไม่รู้ตัว โดยมัลแวร์แบ่งได้เป็นหลายประเภท แต่จะขอยกตัวอย่างประเภทที่รู้จักกันดี ได้แก่ 1.ไวรัส (Virus): มักแฝงตัวมากับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เราดาวน์โหลดมาติดตั้งทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีตั้งแต่ไวรัสที่คอยก่อกวนการทำงาน, ไวรัสล้วงข้อมูล ไปจนถึงไวรัสทำลายระบบคอมพิวเตอร์ 2.โทรจัน (Trojan): เป็นมัลแวร์ที่มีความเหนือชั้นไปอีกขั้น โดยมันจะตีเนียนหลอกว่าเป็นโปรแกรมที่ปลอดภัย …