Tag Archives: ไวรัสตับอักเสบบี

รู้จักไวรัสตับอักเสบบี โรคใกล้ตัวที่คนไทยมองข้าม

กระทรวงสาธารณสุขมีการเก็บสถิติพบว่า คนไทยเสียชีวิตด้วยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี จำนวนมากกว่า 3 ล้านคน ซึ่งเชื้อนี้ไม่มีอาการแสดงของโรคที่ชัดเจนอย่างเฉียบพลัน จนกว่าจะมียืนยันด้วยการตรวจเลือดพบเชื้อ Hepatitis B อันเป็นสาเหตุของภาวะตับอักเสบ ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกทาง ก็ต้องเสี่ยงต่อโรคตับแข็งและกลายเป็นโรคมะเร็งตับในที่สุด สาเหตุของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี มาจากหลายช่องทาง ได้แก่ 1. การมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน ทำให้ได้รับเชื้อนี้จากคู่นอน (ไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือไม่ก็ตาม) 2. การเสพยาเสพติดด้วยเข็มฉีดยา ซึ่งใช้ร่วมกันหลายคน 3. การสักรูปแบบต่าง ๆ ตามร่างกาย หรือการเจาะหูที่มีการใช้เข็มร่วมกันกับคนอื่น 4. การติดเชื้อของทารกจากแม่ขณะคลอด 5. เจ้าหน้าที่ เช่น พยาบาล ผู้ช่วยแพทย์ ทำงานในโรงพยาบาล แล้วมีการสัมผัสกับปลายเข็มที่เจาะเลือดบุคคลที่ติดเชื้อนี้ ทำให้เป็นแผลจึงได้รับเชื้อสู่ร่างกาย อาการของโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี โดยทั่วไป ผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเข้าสู่ร่างกาย เช่น หลังการสัก หลังการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน จะแสดงอาการที่ระยะเวลาหลังจากนั้นประมาณ 1 เดือนครึ่ง ถึง 3 เดือน หรืออาจยาวนานถึงครึ่งปี โดยจะมีอาการแสดงที่ไม่สามารถระบุได้แน่ชัด เช่น อ่อนเพลียง่าย รู้สึกเบื่ออาหาร …