Tag Archives: ไขมันสูง

สิ่งที่ต้องรู้เมื่อต้องใช้ยาประจำตัว เพื่อความปลอดภัยของคุณ

ปัจจุบันมีคนป่วยด้วยโรคประจำตัวมากขึ้น เช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันสูง โรคเบาหวาน ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องรับประทานยาอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีและต้องป้องกันปัญหาลดความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาที่รับประทานด้วย เราจะมีวิธีการอย่างไร เพื่อดูแลตัวเองในการรับประทานยาอย่างปลอดภัยและได้ผลดีที่สุด 1. ใช้ยาตามที่แพทย์สั่งเท่านั้น เมื่อรักษากับโรงพยาบาลหรือคลินิกใด ก็ควรพบแพทย์ที่นั่นแห่งเดียว เพื่อให้มีแพทย์ประจำตัวที่รู้ประวัติการใช้ยาต่างๆ ของเรามากที่สุด ไม่ควรหาซื้อยาอื่นๆ เองเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น เพราะอาจเกิดปัญหายาตีกันทำให้ไม่ได้ผล หรือยาซ้ำซ้อนกัน จนเกิดอันตรายได้ 2. แจ้งเจ้าหน้าที่เรื่องโรคประจำตัวและยาที่แพ้ทุกครั้ง หากคุณมีปัญหาโรคติดเชื้อที่ไม่จำเป็นต้องกินยาต่อเนื่องอย่างยาโรคเรื้อรัง เช่น เป็นหวัด ท้องเสีย ฯลฯ คุณอาจซื้อยาที่ร้านขายยาใกล้ๆบ้านก็ได้ แต่ก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ร้านให้ทราบว่าเคยแพ้ยาอะไรบ้าง หรือมีโรคประจำตัวอะไรอยู่ เพื่อให้การเลือกยาเหมาะสมกับคุณมากขึ้น ลดความเสี่ยงแพ้ยาซ้ำรุนแรงจนอาจเสียชีวิตได้ 3. สอบถามผู้เชี่ยวชาญก่อนการซื้อวิตามิน วิตามินหลายชนิดจะมีผลส่งเสริมฤทธิ์ของยา เช่น กระเทียม แปะก๊วย หรือน้ำมันปลาในแคปซูล สามารถช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดี แต่ก็มีข้อเสียที่ทำให้เลือดเหลว เสริมฤทธิ์กับยาแอสไพรินที่คนไข้โรคหัวใจและหลอดเลือดมักได้รับจากแพทย์เพื่อป้องกันหลอดเลือดอุดตัน จะทำให้เลือดหยุดช้าถ้ามีบาดแผล ดังนั้น ก่อนการเลือกซื้อวิตามินใดๆ จึงควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนถึงผลดีผลเสียของยา 4. การตรวจสอบอายุของยาเป็นประจำ ยาแต่ละชนิดจะมีวันหมดอายุไม่เท่ากัน ยาเม็ดส่วนใหญ่มีอายุ 5 ปี ยาน้ำมักมีอายุ …