Tag Archives: สังคมการทำงาน

4 วิธีรับมือ เมื่อต้องร่วมงานกับคนที่เราไม่ชอบ

4 วิธีรับมือ เมื่อต้องร่วมงานกับคนที่เราไม่ชอบ

ในสังคมของการทำงาน เราต้องเจอกับเพื่อนร่วมงานที่ทั้งดีและไม่ดี ทั้งที่เราชอบและไม่ชอบ ถ้าเลือกได้เราก็อยากทำงานกับคนที่เราชอบเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง มีหลายต่อหลายครั้งที่เราต้องร่วมงานกับคนที่เราไม่ชอบ และไม่ว่าจะด้วยเหตุผลหรือมีความจำเป็นอันใดก็ตาม ที่ทำให้เราต้องมารับผิดชอบงานที่ทำร่วมกัน เราจะมีวิธีการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้อย่างไร ลองมาเรียนรู้ 4 วิธีรับมือเมื่อต้องร่วมงานกับคนที่เราไม่ชอบกัน อยู่ให้ห่าง เว้นช่องว่างระหว่างกันเข้าไว้เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกกัน ที่มักจะต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน แต่ถ้าวันหนึ่งต้องมาทำงานร่วมกัน จากที่เคยต่างคนต่างอยู่ เว้นระยะห่างระหว่างกัน อาจจะใช้ไม่ได้เสียแล้วกับสถานการณ์แบบนี้ สิ่งที่คนทำงานแบบมืออาชีพเขาทำกันนั่นก็คือ ทำงานตามหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบไป และก็คุยเฉพาะที่จำเป็นต้องคุยเท่านั้น ไม่คุยนอกเรื่องเพราะอาจทำให้เกิดประเด็นปัญหาใหม่ เมื่อมีสิ่งที่ต้องพูดคุยรายละเอียดของงานหรือจะประชุม หรือมีประเด็นที่ต้องปรึกษากันก็คุยปกติ เมื่อได้คำตอบก็เดินออกมา นั่งทำงานตามหน้าที่ของเราต่อไป แยกแยะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวสิ่งสำคัญที่ทำให้คนที่เกลียดกัน ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้เลย นั่นก็คือ การไม่แยกแยะเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานออกจากกัน บางคนเกลียดกันเพราะเรื่องส่วนตัว แล้วก็พาลมามีปัญหาในเรื่องของงานตามไปด้วย ดังนั้น เมื่อต้องร่วมงานกัน เราต้องบอกตัวเองให้ได้ว่า แยกปัญหาที่เป็นเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องงานให้ได้ก่อน สิ่งไหนที่จำเป็นต้องคุยก็ต้องคุย อย่าเอาเรื่องอคติส่วนตัวมาผูกเข้ากับเรื่องงาน เราต้องแยกความรู้สึกออกให้ได้อย่างชัดเจน เพราะสิ่งนี้มันบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพของตัวเราเอง ไม่สนใจเรื่องอื่น โฟกัสแต่เรื่องงานอย่างเดียวไม่ว่าปัญหาระหว่างเรากับคนที่เราไม่ชอบ จะมีสาเหตุมาจากเรื่องใดก็ตาม หากต้องทำงาน ก็ตัดเรื่องความไม่ชอบใจไม่พอใจออกไป แล้วโฟกัสเฉพาะจุด สนใจแต่เนื้อหาของงานอย่างเดียวก็พอ เพื่อให้เราทำงานต่อไปได้ หากเราเอาเรื่องความไม่ชอบ ความเกลียดมาอยู่กับเราทุกขณะเสียแล้ว สิ่งที่ตามมาก็คือ ใจเราเองที่จะเป็นทุกข์ ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าคนที่เราไม่ชอบนั้นเขาจะรู้ตัวไหมว่าเราไม่ชอบ เราอาจจะคิดและรู้สึกไปเองฝ่ายเดียวก็เป็นได้ …