Tag Archives: การยึดติดสิ่งเดิม

3 เหตุผล ที่การยึดติดสิ่งเดิมเป็นการทำลายศักยภาพ

3 เหตุผล ที่การยึดติดสิ่งเดิมเป็นการทำลายศักยภาพ

การยึดติดสิ่งเดิม หรือ Comfort Zone หมายความว่า สิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่มีความคุ้นเคยหรือเคยชินกับสิ่งเหล่านั้น จนไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไร ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีเหตุผลการยึดติดสิ่งเดิม ซึ่งเป็นการทำลายศักยภาพให้คุณได้รับรู้ จะได้หลีกเลี่ยงการยึดติดกับสิ่งเดิม ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ตัวคุณเองให้เก่งขึ้น และมีประสบการณ์มากขึ้นกว่าเดิม เหตุผลที่ 1 การยึดติดสิ่งเดิมสำหรับพนักงานประจำ พนักงานบางคนที่ทำงานประจำในสายงานของตนเอง เกิดความคุ้นเคยกับกฎระเบียบหรืองานที่ทำเดิม ๆ เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือ 10 ปี บางคนอยู่ในหน้าที่การงานของตัวเองเรื่อย ๆ จนกระทั่งเกษียณ เรียกว่า เช้าชามเย็นชาม เพราะมีความพึงพอใจว่าทำงานอยู่ตรงนี้สบายอยู่แล้ว จึงไม่อยากก้าวข้ามกับหน้าที่การงานและไม่ต้องขวนขวายอะไรในสิ่งที่ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น นอกจากนี้บางคนคุ้นชินกับการใช้ชีวิตยากจนหรืออยู่อย่างลำบากโดยไม่รู้สึกว่าต้องดิ้นรนเพื่อให้มีความสบายกว่าเดิม หรือที่เรียกว่าอยู่ใน Comfort Zone เหตุผลที่ 2 การยึดติดสิ่งเดิมสำหรับนักธุรกิจ กรณีถ้าเป็นนักธุรกิจที่อยู่ใน Comfort Zone เป็นระยะเวลานานก็จะทำลายศักยภาพได้ ซึ่งเป็นการจำกัดตัวเอง เพราะไม่มีการพัฒนาตัวเอง ทำให้ธุรกิจไม่ได้ไปถึงไหนหรือจะอยู่ที่เดิม ถึงขั้นสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจ เช่น ธุรกิจโทรศัพท์มือถือยี่ห้อดัง เคยขายได้ดีมากจนมียอดขายที่เติบโตทุกปี แต่ด้วยความที่อยู่ใน Comfort Zone ไม่ได้คิดจะปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากกว่าเดิม …