Tag Archives: การทำงาน

How to หาตัวตนเพื่อจะได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรัก

การทำงานเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้เวลามากที่สุดในแต่ละวัน เพราะใช้เวลาอย่างน้อย 8 ถึง 10 ชั่วโมง บางทีมากกว่าการนอนหลับพักผ่อนเสียอีก ด้วยเหตุนี้ เราจึงมี How to หาตัวตนทำงานในสิ่งที่ตัวเองรัก คุณจะได้มีความสุขและได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งมีอะไรบ้าง มาดูกัน วิธีค้นหาในสิ่งที่ตัวเองรัก วิธีที่ 1 ลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน การไม่ลองทำสิ่งใหม่ ๆ ยึดติดสิ่งเดิมหรือที่เคยชิน เรียกว่าเป็นการอยู่ใน COMFORT ZONE หากคุณสังเกตตัวเองว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นเช่นนี้และอยากหางานในสิ่งที่รัก ก็จะต้องลองทำอะไรก็ได้ในเชิงสร้างสรรค์ เช่น การคบคนใหม่ ๆ ที่ไม่เคยคบมาก่อน โดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพแตกต่างกับคุณ การลองขายของ เป็นต้น วิธีที่ 2 สังเกตตัวเองว่าทำงานเพราะความกลัวอะไรบางอย่างหรือไม่ การรับฟังใจตัวเองว่า สิ่งที่ทำงานในตอนนี้ ทำด้วยความรักหรือทำเพราะความกลัวอะไรบางอย่างหรือไม่ เช่น กลัวว่าถ้าไม่ทำก็จะตกงานส่งผลให้ไม่มีรายได้ กลัวว่าตัวเองไม่มีคุณภาพมากพอที่จะทำสิ่งใหม่ ๆ เป็นต้น หากมีความกลัวเช่นนี้ บ่งบอกว่า ไม่ใช่งานที่รักอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น ต้องค้นหาตัวเองว่ามีพรสวรรค์ด้านไหน หากใครบอกว่าไม่มีพรสวรรค์ ไม่ใช่ความจริงเพราะเป็นไปไม่ได้เลยว่าทุกคนจะไม่มีพรสวรรค์ เพียงแต่ว่าหลายคนไม่ทราบว่าเก่งอะไร เมื่อไม่รู้ตัวเอง ถึงแม้ว่าได้เงินมาแต่เป็นงานที่ไม่ชอบ …