5 วิธีช่วยทำให้คุณบริหารเวลาได้ดีขึ้น

5 วิธีช่วยทำให้คุณบริหารเวลาได้ดีขึ้น

การบริหารเวลา มีความสำคัญอย่างมากกับคนในทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะผู้ที่ไขว่คว้าหาความสำเร็จ ถ้าต้องการทำให้ทุกนาทีถูกใช้ไปอย่างเป็นประโยชน์ คุณควรใช้วิธีช่วยทำให้สามารถจัดการกับเวลาของตัวเองได้ดีมากขึ้น ดังนั้นจึงขอแนะนำ 5 วิธีดังต่อไปนี้

1.ทำตารางชีวิต
การจัดตารางเวลาให้เป็นจะช่วยทำให้คุณสามารถเข้าใจถึงการบริหารเวลาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้คุณจัดตารางตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงช่วงก่อนนอน พร้อมระบุเวลาต่าง ๆ ไว้ให้ชัดเจนที่สุด มีการทำทุกกิจกรรมอย่างเคร่งครัด ห้ามเกินเวลาไปมากกว่าที่จัดตารางไว้ แต่ถ้าต้องเกินด้วยเหตุจำเป็นควรเกินไปเพียงแค่ 5-10 นาที เพื่อจะไม่ไปเบียดเวลาของการทำกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป

2.ทำทุกกิจกรรมอย่างตรงเวลา
เมื่อมีตารางเวลาที่ชัดเจนแล้ว ควรบังคับตัวเองให้ทำทุกกิจกรรมอย่างตรงเวลามากที่สุด ไม่ควรกินเวลาของช่วงอื่น ๆ เพราะจะทำให้ชีวิตของคุณกลายเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งได้ง่ายมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องทำตามตารางอย่างเคร่งครัดที่สุด ถ้าภายในวันนี้ทำไม่ทัน​ ก็ให้คุณเพิ่มเวลาในวันต่อไปให้มากขึ้น แล้วจัดตารางให้ถูกต้องไปเรื่อย ๆ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถวางแผนเรื่องกิจกรรมต่าง ๆ ให้เสร็จตรงตามเวลาได้ง่ายกว่าเดิม

3.กิจกรรมยามเช้าสำคัญที่สุด
สำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วจะมองว่ากิจกรรมในยามเช้ามีความสำคัญมากที่สุด เพราะเป็นช่วงที่ร่างกายจะตื่นตัวและสามารถรับข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ถ้ากิจกรรมยามเช้าดีย่อมทำให้สมองสดใสและร่างกายแข็งแรงตลอดทั้งวัน ดังนั้นคุณจึงควรจัดตารางเวลาช่วงเช้าไว้รอ เช่น การอาบน้ำ, ออกกำลังกาย, การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์, การนั่งพัก, การอ่านหนังสือ หรือการฟังเพลงที่ทำให้คุณมีความสุขมากที่สุด

4.เตรียมพร้อมก่อนทำจริง
สำหรับผู้ที่บริหารเวลาเป็นและมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จ มักจะเตรียมพร้อมในทุก ๆ เรื่องก่อนการทำจริงในวันต่อไปเสมอ เช่น การจัดตารางเวลา, การเตรียมอาหารเช้า, การเตรียมเสื้อผ้า และการเตรียมงานต่าง ๆ ของวันต่อไป จะต้องมีการจัดให้พร้อมตั้งแต่วันนี้ ดังนั้นเมื่อคุณจัดตารางเวลาแล้ว ควรใส่กิจกรรมของการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ สำหรับวันถัดไปที่ประมาณ 1-1.30 ชั่วโมงด้วย

5.แบ่งเวลาให้ถูกต้อง
หนึ่งในเรื่องที่ควรทำคือ การแบ่งเวลาให้ถูกต้อง ทั้งการทำงาน, การพักผ่อน, การออกกำลังกาย และการรับประทานอาหาร โดยคุณควรศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อกิจกรรมเหล่านี้ให้มากที่สุดแล้วจัดตารางให้ถูกต้อง เพื่อทำให้การใช้ชีวิตของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อคุณรู้วิธี บริหารเวลา อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพแล้ว สิ่งที่คุณควรทำคือการเริ่มต้นทำตั้งแต่วันนี้และทำอย่างเคร่งครัด มีวินัยในตนเองที่จะต้องทำตามตารางเวลาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดเป็นนิสัยที่จะทำให้คุณก้าวหน้าในชีวิต ประสบความสำเร็จได้ง่ายมากขึ้น