4 เหตุการณ์สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ต้องรู้

4 เหตุการณ์สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ต้องรู้

ประวัติศาสตร์ถือเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่สำคัญที่ควรจดจำ สิ่งที่ผ่านมาแล้วล้วนบอกเล่าถึงวิถีชีวิต สภาพการณ์ เรื่องราวตามยุคสมัยที่คนรุ่นหลังควรศึกษาและเรียนรู้ เพื่อประยุกต์กับการบริหารจัดการชีวิตและสังคมในยุคปัจจุบันได้อย่างดียิ่งขึ้น และหากเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดปัญหาซ้ำรอย ก็จะได้เป็นบทเรียนที่ต้องระมัดระวังต่อไป

ซึ่ง 4 เหตุการณ์ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ 

1.สงครามเก้าทัพ พ.ศ. 2328

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่หนึ่ง) ได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้น หลังจากนั้นสามปีก็มีสงครามเก้าทัพ ซึ่งนำทัพโดยพระเจ้าปะดุง-กษัตริย์ของประเทศพม่าพร้อมด้วยกำลังพล 144,000 คนโดยประมาณ ทั้งยังแบ่งกองทัพออกเป็น 9 ทัพ เพื่อเข้าโจมตีสยามเนื่องจากพระเจ้าปะดุง กษัตริย์ของประเทศพม่าหมายปองจะตีกรุงสยามให้แตกชิงกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วงที่ยังไม่มั่นคงมาเป็นของตน จึงเป็นศึกที่ยาวนานที่ต้องอาศัยกำลังกายกำลังใจของไพร่พลอย่างยิ่ง เพราะหากสยามพ่ายสงครามเก้าทัพนี้ อนาคตของสยามคงยากที่จะฟื้นฟูกลับมาได้อีก

2.สนธิสัญญาเบาว์ริง พ.ศ. 2398

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีความปรารถนาอยากจะให้ประเทศไทยเปิดกว้างเข้าสู่สังคมนานาชาติ ตลอดจนมีการเจริญสัมพันธไมตรีค้าขายกับต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้การทำสนธิสัญญาเบาว์ริงในปี พ.ศ. 2398 กับอังกฤษจึงเกิดขึ้น ซึ่งสนธิสัญญาฉบับนี้ ส่งผลให้เศรษฐกิจของสยามกระเตื้องขึ้นในช่วงระยะเวลานั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเราอยู่ในฐานะเป็นรอง จึงทำให้ประเทศไทย (สยามในขณะนั้น) เสียสิทธิ์ในการเก็บภาษีขาเข้า อีกทั้งยังเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตด้วย

3.วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112

เหตุการณ์นี้เป็นอีกหนึ่งในวิกฤตการณ์ที่ร้ายแรงของไทย เนื่องจากวิกฤตการณ์ ร.ศ 112 มีจุดเริ่มต้นมาจากที่ฝรั่งเศสลอบโจมตีป้อมและเรือรบในเขตปากน้ำเจ้าพระยา จากนั้นในปี พ.ศ. 2436 ฝรั่งเศสก็ประกาศปิดอ่าวไทย พร้อมยื่นข้อเรียกร้องให้ประเทศไทยยอมเสียดินแดนในฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งมีประเทศเวียดนามและเขมร พร้อมเงินจำนวน 3,000,000 ฟรังก์ให้แก่ฝรั่งเศส ซึ่งฝรั่งเศสไม่หยุดเพียงเท่านี้ ยังหวังจะครอบครองประเทศลาวและช่วงชิงเอกราชของไทย เพื่อให้ได้แม่น้ำโขงเส้นทางไปสู่ประเทศจีน เหตุการณ์เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ห้า ทรงมอบเงินส่วนพระองค์ 10,000 ชั่ง สำหรับสร้างป้อมและซื้ออาวุธป้องกันประเทศเพื่อรักษาเอกราชให้ยังคงอยู่สืบไป

4.สงครามโลกครั้งที่ 2

ประเทศไทยมีความเกี่ยวข้องกับสงครามโลกทั้งสองครั้ง ในครั้งแรกประเทศไทยได้ส่งทหารไปร่วมรบในทวีปยุโรป แต่ยังไม่ทันได้รบสงครามครั้งที่หนึ่งก็สงบลงเสียก่อน หลังจากนั้นไม่นานสงครามโลกครั้งที่สองก็เกิดขึ้น ซึ่งสงครามครั้งนี้มีผลกระทบกับประเทศไทยโดยตรง แม้ไทยจะไม่ได้เป็นสมรภูมิหรือสนามรบที่สำคัญที่สุด แต่ประเทศญี่ปุ่นได้รวมมหาอำนาจของเอเชียบูรพา พร้อมตั้งมั่นขับไล่มหาอำนาจตะวันตกให้ออกไปจากทวีปเอเชีย จึงมีผลต่อประเทศไทยไปด้วย

แต่ละเหตุการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นยังมีรายละเอียดอีกมากมายให้เราได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งแต่ละวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสมัยรัตนโกสินทร์นั้น เป็นเหตุการณ์สำคัญที่หากเราพ่ายแพ้หรือผิดพลาด​ ก็อาจไม่มีประเทศไทยที่เป็นเอกราชเหมือนดังเช่นปัจจุบัน เราจึงควรสำนึกรักในความเป็นชาติและความเสียสละของบรรพบุรุษที่ร่วมมือร่วมใจกันรักษาชาติจนถึงทุกวันนี้