3 เหตุผล ที่การยึดติดสิ่งเดิมเป็นการทำลายศักยภาพ

3 เหตุผล ที่การยึดติดสิ่งเดิมเป็นการทำลายศักยภาพ

การยึดติดสิ่งเดิม หรือ Comfort Zone หมายความว่า สิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่มีความคุ้นเคยหรือเคยชินกับสิ่งเหล่านั้น จนไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไร ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีเหตุผลการยึดติดสิ่งเดิม ซึ่งเป็นการทำลายศักยภาพให้คุณได้รับรู้ จะได้หลีกเลี่ยงการยึดติดกับสิ่งเดิม ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ตัวคุณเองให้เก่งขึ้น และมีประสบการณ์มากขึ้นกว่าเดิม

เหตุผลที่ 1 การยึดติดสิ่งเดิมสำหรับพนักงานประจำ

พนักงานบางคนที่ทำงานประจำในสายงานของตนเอง เกิดความคุ้นเคยกับกฎระเบียบหรืองานที่ทำเดิม ๆ เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือ 10 ปี บางคนอยู่ในหน้าที่การงานของตัวเองเรื่อย ๆ จนกระทั่งเกษียณ เรียกว่า เช้าชามเย็นชาม เพราะมีความพึงพอใจว่าทำงานอยู่ตรงนี้สบายอยู่แล้ว จึงไม่อยากก้าวข้ามกับหน้าที่การงานและไม่ต้องขวนขวายอะไรในสิ่งที่ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น นอกจากนี้บางคนคุ้นชินกับการใช้ชีวิตยากจนหรืออยู่อย่างลำบากโดยไม่รู้สึกว่าต้องดิ้นรนเพื่อให้มีความสบายกว่าเดิม หรือที่เรียกว่าอยู่ใน Comfort Zone

เหตุผลที่ 2 การยึดติดสิ่งเดิมสำหรับนักธุรกิจ

กรณีถ้าเป็นนักธุรกิจที่อยู่ใน Comfort Zone เป็นระยะเวลานานก็จะทำลายศักยภาพได้ ซึ่งเป็นการจำกัดตัวเอง เพราะไม่มีการพัฒนาตัวเอง ทำให้ธุรกิจไม่ได้ไปถึงไหนหรือจะอยู่ที่เดิม ถึงขั้นสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจ เช่น ธุรกิจโทรศัพท์มือถือยี่ห้อดัง เคยขายได้ดีมากจนมียอดขายที่เติบโตทุกปี แต่ด้วยความที่อยู่ใน Comfort Zone ไม่ได้คิดจะปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากกว่าเดิม ปรากฏว่าธุรกิจสมาร์ทโฟนได้ผลิตโทรศัพท์ที่มีคุณภาพดีกว่าออกมาวางขาย ส่งผลให้ยอดขายของแบรนด์โทรศัพท์รูปแบบเดิมได้ลดลง ก้าวไม่ทันความเปลี่ยนแปลงและในปัจจุบันถูก take over ไปแล้ว จึงได้มีปรัชญาตะวันตกกล่าวว่า การใช้ชีวิตจริง ๆ จะเริ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณกล้าออกจาก Comfort Zone

เหตุผลที่ 3 การยึดติดสิ่งเดิมสำหรับบุคคลทั่วไป

กรณีวัยเด็กที่ติดอยู่ใน Comfort Zone โดยไม่รู้ตัว เกิดจากการเลี้ยงดูที่พ่อแม่โอ๋ลูกมากเกินไป ส่งผลให้ลูกขาดพัฒนาการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่จะก้าวออกจากโซนสบาย ส่วนวัยผู้ใหญ่ที่อยู่ใน Comfort Zone โดยไม่รู้ตัว อาจจะมีความคิดในตอนแรกที่จะก้าวข้ามแต่สักพักเริ่มทำไม่ได้ ก็กลับมาหรือถอยตัวเองมาอยู่ใน Comfort Zone เช่น บางคนเรียนหัดขับรถ ช่วงแรกไม่ค่อยเป็น บางครั้งเกียร์ผิด เบรกแรง จึงกลับคิดว่าเป็นผู้โดยสาร จ้างคนขับหรือให้แฟนขับดีกว่า หรือบางคนอยากเรียนภาษาอังกฤษซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานานในการพัฒนาตัวเองในการพูดได้อย่างถูกต้อง เมื่อได้เรียนมาสักพักก็รู้สึกท้อใจว่า ภาษาอังกฤษยาก แล้วหาเหตุผลมาปลอบใจตัวเองว่า อยู่ประเทศไทยไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษก็ได้ เป็นต้น

การยึดติดสิ่งเดิมเป็นการทำลายศักยภาพ

คนที่ชอบยึดติดอยู่ในสิ่งเดิม หรือมีความกลัวในการทำสิ่งใหม่ บ่งบอกว่าเป็นคนที่ไม่ชอบความเสี่ยง ซึ่งการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลย เป็นความเสี่ยงสูงสุด เพราะในโลกความเป็นจริง มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่มีอะไรที่มั่นคง หากไม่มีพัฒนาตัวเอง ไม่ปรับตัว ให้เข้ากับสถานการณ์ ก็จะขาดพัฒนาการเรียนรู้ สักวันหนึ่งเมื่อโลกเปลี่ยนมาก ๆ ก็จะไม่ทันการเปลี่ยนแปลง สุดท้ายเกิดวิกฤต แล้วอย่าหวังที่จะได้รับสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาในชีวิตจากพฤติกรรมเดิม ดังนั้น หากไม่อยากทำลายศักยภาพของตัวเอง ควรเปลี่ยนวิธีคิดและศึกษาสิ่งใหม่ ๆ ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองไม่ให้หยุดอยู่กับที่