ทำธุรกิจแบบมืออาชีพ ไม่เจ๊งง่าย ๆ

ทำธุรกิจแบบมืออาชีพ ไม่เจ๊งง่าย ๆ

ต้องยอมรับว่าทุกคนหวังให้ธุรกิจที่ทำประสบความสำเร็จเติบโตได้ขึ้นไปเรื่อย ๆ ไม่มีใครอยากเจอคำว่าเจ๊งจนต้องปิดกิจการ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีคู่แข่งจากการขายบนระบบออนไลน์และออฟไลน์ทั่วโลก ก็เป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์และทำอย่างมืออาชีพมากที่สุด แล้วจะมีเทคนิคอย่างไรสำหรับการทำธุรกิจไม่ให้เจ๊งบ้าง

  1. วางแผนธุรกิจให้รอบคอบ – การทำธุรกิจใด ๆ ให้เป็นมืออาชีพ จะมีเพียงความอยากทำอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีการศึกษาตลาดและวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่ให้ได้อยู่เสมอ ทั้งต้องระบุช่วงเวลาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเป็นไปได้จริง จึงจะทำให้แผนงานนั้นประสบความสำเร็จได้ด้วย
  2. มีเงินทุนเพียงพอ – การมีเงินสดในบัญชีสำรองไว้เป็นสิ่งสำคัญ ไม่ควรนำเงินที่มีไปลงทุนหมดจนต้องกู้เงินดอกเบี้ยสูงมาทำธุรกิจ โดยหลักการต้องมีเงินทุนสำรองเอาไว้สำหรับการใช้จ่ายในครอบครัวตนเอง 6 เดือนขึ้นไป และมีกระแสเงินสดไหลเวียนสำหรับธุรกิจให้เพียงพอนาน 6 เดือนถึง 1 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะธุรกิจเปิดใหม่ ต้องสำรองไว้ 1 ปี จะปลอดภัยที่สุด
  3. ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าสนใจ – การสร้างความโดดเด่น ไม่ว่าตัวสินค้า พรีเซนเตอร์โฆษณา ผ่านช่องทางต่าง ๆ เป็นเรื่องสำคัญ เพราะมีคู่แข่งธุรกิจจำนวนมากสร้างความแปลกใหม่นำเสนอกลุ่มคนเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเดียวกับคุณอยู่ทุกวันผ่านทางสื่อโซเชียล หากไม่สามารถสร้างเอกลักษณ์หรือประชาสัมพันธ์ให้สินค้าของคุณมีความแตกต่างจากร้านอื่นได้ ก็เท่ากับพลาดโอกาสในการขายสินค้าไปโดยปริยาย ไม่สามารถแบ่งส่วนทางการตลาดจากคู่แข่งมาให้กับธุรกิจของคุณเติบโตได้เลย
  4. ทําบัญชีรายรับรายจ่าย – ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการใด ๆ ควรตรวจสอบเสมอว่ามีรายได้เท่าไหร่ ต้นทุนของค่าวัตถุดิบต่าง ๆ เป็นอย่างไร ค่าน้ำค่าไฟ ค่าจ้างแรงงานมีสัดส่วนที่เหมาะสมกันหรือไม่ จะทำให้คุณมองเห็นแนวโน้มของธุรกิจ และปรับแก้ไขจุดอ่อนจุดแข็งได้ดียิ่งขึ้น
  5. ทำจากเล็กไปใหญ่ – ควรเริ่มจากการทำแบบไม่มีหน้าร้านและเปิดรับออเดอร์ผ่านทางสื่อโซเชียลไปก่อน จนกระทั่งได้กำไรเพียงพอต่อการจัดสรรมาลงทุนเช่าพื้นที่หน้าร้าน สร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้น ดังเห็นตัวอย่างได้จากหลายกิจการที่ขายอาหารคาว ขนมหวานและเครื่องดื่มตามออเดอร์ก่อน แล้วค่อยพัฒนาไปสู่ระบบร้านอาหารแบบครบวงจร

ทำธุรกิจแบบมืออาชีพต้องมีระบบในการคิด ทำและวางแผนรอบคอบ เราเชื่อว่าถ้าคุณนำวิธีที่กล่าวมาไปปรับประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นกิจการใด ก็มีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จได้มากขึ้น ลดโอกาสเจ๊งหรือขาดทุนได้อย่างมาก